Vedos on pesty ja valmis kuivattavaksi ja paikattavaksi.