Kirjakonservoinnin purkuvaiheessa tehdään kirjan alkuosasta ja loppuosasta pienoismalli, josta selviää mikä kuuluu mihinkin.